News

Ra mắt FOLLY phiên bảnα

Lần này chúng tôi đã ra mắt thành công FOLLY phiên bản α.

FOLLY phiên bảnα

Các bạn có thể sử dụng demo với ID và Password ở bên dưới
※Chúng tôi phân loại ra thành 3 loại tài khoản là học sinh, giáo viên, admin nên mọi người chú ý sử dụng.

Tài khoản demo
①ID:demo001@a.a Pass :EyI0y8Z8 <Học sinh>
②ID:demo002@a.a  Pass:GZ5nNM14 <Giáo viên>
③ID:demo003@a.a Pass :ztyGV4Cl <Admin>