News

pl
News

Release「FOLLY」

Chúng tôi đã release 「FOLLY」một dịch vụ dành riêng cho creator!

https://www.folly.jp/

pl
News

Nhận thẩm định bằng sáng chế kỹ thuật để quản lý nội dung trên blockchain

Chúng tôi đã được nhận thẩm định bằng sáng chế kỹ thuật – mô hình kinh doanh vào ngày 31 tháng 7 năm 2018 để quản lý việc xử lý nội dung mang tính sáng tạo trong thị trường phân phối thứ cấp trên blockchain (PCT đang chờ xử lý ưu tiên trong nước)

pl
News

Đã lấy thành công bằng sáng chế công nghệ để quản lý nội dung trên blockchain

Artrigger đã lấy thành công bằng sáng chế công nghệ – mô hình kinh doanh vào ngày 31/08/2018 để quản lý việc xử lý nội dung mang tính sáng tạo trong thị trường phân phối thứ cấp trên blockchain (ứng dụng PCT sử dụng ưu tiên trong nước)

・Bằng sáng chế mã số 6391128
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPB_6391128/…

pl
News

Đăng kí mô hình kinh doanh công ty tại「Blockchain Challenge」

Chúng tôi đã đăng kí mô hình kinh doanh của mình trong cuộc thi kinh doanh trên 「Blockchain Challenge」do Cơ quan Phát triển Truyền thông Singapore (IMDA) điều hành.

https://coinchoice.net/singapore-blockchain-challenge/

English
https://www.imda.gov.sg/infocomm-and-media-news/buzz-central/2018/4/blockchain-beyond-fintech

pl
News

Tham gia triển lãm Digital Photo tại Art Fair Tokyo

Chúng tôi đã tham gia triển lãm Digital Photo tại Art Fair Tokyo.(Điều tra thị trường liên quan đến nội dung digital)

https://artrigger.jp/digitalcontents/

Lên kế hoạch:Tatsuya Saito
3D Model:Watanabe
Sáng tác:#SnSnap
Hợp tác:Nohara Kunihiko, gallery UG
Vận hành:Artriger/Digital Contents Museum
Chúng tôi đã được anh Kono chụp ảnh tại photo booth
https://twilog.org/konotarogomame/date-180311

pl
News

Tốt nghiệp kì thứ 9 tại TECH LAB PAAK

Artrigger đã tốt nghiệp kì thứ 9 tại TECH LAB PAAK của Accelerator Program.

http://techlabpaak.com/projects

Kết quả báo cáo kì thứ 9
http://techlabpaak.com/news/2710

pl
News

Bài viết hội thuyết trình lần thứ 9 tại TECH LAB PAAK đã được đăng tải trên THEBRIDGE

Bài viết hội thuyết trình lần thứ 9 tại TECH LAB PAAK đã được đăng tải trên THEBRIDGE

http://thebridge.jp/2017/10/tech-lab-paak-9th-batch-demoday

English
http://thebridge.jp/en/2017/10/tech-lab-paak-9th-batch-demoday

pl
News

Bài viết hội thuyết trình lần thứ 9 tại TECH LAB PAAK đã được đăng tải trên logmi

Bài viết hội thuyết trình lần thứ 9 tại TECH LAB PAAK đã được đăng tải trên logmi.

Công ty chúng tôi đã nhận được giải thưởng Microsoft!
https://logmi.jp/239701

pl
News

Đã đăng kí thành công tên thương hiệu「Artrigger」và「アートリガー」

Artrigger đã đăng kí tên thương hiệu với cục cấp bằng sáng chế và hôm nay đã đăng kí thành công với mã số 5869746.

pl
News

Tham gia phỏng vấn của tạp chí fragmentsmag

Sakatani – CEO Artrigger đã tham gia phỏng vấn của tạp chí fragmentsmag.

pl
News

Sakatani – CEO của Artrigger đã được bầu trong 100 người nhận giải thưởng của Art Fair 3331

Sakatani – CEO của Artrigger đã được bầu trong 100 người nhận giải thưởng của Art Fair 3331
https://artfair.3331.jp/prize/

pl
News

Ra mắt FOLLY phiên bảnα

Lần này chúng tôi đã ra mắt thành công FOLLY phiên bản α.

FOLLY phiên bảnα

Các bạn có thể sử dụng demo với ID và Password ở bên dưới
※Chúng tôi phân loại ra thành 3 loại tài khoản là học sinh, giáo viên, admin nên mọi người chú ý sử dụng.

Tài khoản demo
①ID:demo001@a.a Pass :EyI0y8Z8 <Học sinh>
②ID:demo002@a.a  Pass:GZ5nNM14 <Giáo viên>
③ID:demo003@a.a Pass :ztyGV4Cl <Admin>