News

Tham gia triển lãm Digital Photo tại Art Fair Tokyo

Chúng tôi đã tham gia triển lãm Digital Photo tại Art Fair Tokyo.(Điều tra thị trường liên quan đến nội dung digital)

https://artrigger.jp/digitalcontents/

Lên kế hoạch:Tatsuya Saito
3D Model:Watanabe
Sáng tác:#SnSnap
Hợp tác:Nohara Kunihiko, gallery UG
Vận hành:Artriger/Digital Contents Museum
Chúng tôi đã được anh Kono chụp ảnh tại photo booth
https://twilog.org/konotarogomame/date-180311